PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Walne Zebranie Członkow LGD Kraina Dinozaurów

Serdecznie zapraszamy 
w dniu 13.12.2022 r. na  godz. 17:00

do  Bajka Hotel & Resort  ul. Klasztorna 5, 46-040 Grodziec

na   Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania                   

„Kraina Dinozaurów”

                                            W imieniu zarządu

                                            Anna Golec

                                                 Prezes LGD „Kraina Dinozaurów”

Szczegółowe informacje dotyczące zebrania  uzyskać można w biurze LGD KD.

Ze względu na sprawy organizacyjne prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne Zebranie do dnia 08.12.2022 r.  pod nr telefonu: 77/4651 213, 605 052 777 lub na adres e-mail: krainadino@onet.eu

Autor: Administrator
Utworzono: 01-12-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi