PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Spotkanie dot. działalności Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów w 2022 roku.

W dniu 13.12.2022 r. w Bajka Hotel & Resort  odbyło sięspotkanie dot. działalności  Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów  w 2022 roku.

Liczne zgromadzone grono członków stowarzyszenia, przedstawicieli organizacji realizujących  projekty w ramach Działaj Lokalnie 2022 , przedstawicieli gmin należących do LGD KD oraz zaproszonych gości  wspólnie  spędzili przedświąteczny wieczór .

Spotkanie było miejscem wymiany doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów w ramach programu Działaj Lokalnie w Krainie Dinozaurów.

Zostały zaprezentowane inicjatywy grantobiorców realizujących projekt w ramach programu „Działaj Lokalnie w Krainie Dinozaurów - edycja 2022”, dofinasowanych ze środków pochodzących od Darczyńców oraz LGD Kraina Dinozaurów:

1.      Domek Floriana i Oleny.  - Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

2.      Poznajmy się bliżej   -  Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok

3.      Polsko-ukraińskie spotkanie w bibliotece -  Międzygminne Towarzystwo Regionalne  Dobrodzień – Zębowice

4.      W Łące tradycji tysiące - Kwiaty Łąki- Inicjatywa Działaj Lokalnie

5.      Reaktywowanie szlaku leśnego "Źródełko" zakończone rajdem rowerowym. Koło Gospodyń Wiejskich w Radawiu Radawka

6.      Jarmark Bożonarodzeniowy w Gosławicach -Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji

oraz inicjatywy grantobiorców realizujących projekty w ramach programu „Działaj Lokalnie w Krainie Dinozaurów - edycja 2022”, dofinasowanych z środków Samorządu Województwa Opolskiego:

1.      O pandemii zapominamy i o powrót do formy dbamy!  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie

2. Zabawa i integracja na Saharze. Розваги та інтеграція в пустелі Сахара. Plażowicze- grupa nieformalna

Zarząd LGD KD serdecznie dziękuje  za przybycie na nasze spotkanie  wszystkim zaproszonym gościom  a szczególnie p. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Joannie Harus  oraz kierownikowi działu wdrażania p. Pawłowi Tachmanowi.  którzy przybliżyli dane z realizacji umów w ramach realizacji PROW w działaniu Leader, które  realizowane są na terenie LGD Kraina Dinozaurów. 

W drugiej części spotkania  odbyło się Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ 

Autor: Administrator
Utworzono: 15-12-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi