PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Czas życzeń i dobrych wspomnień w Krainie Dinozaurów.

Czas życzeń  i dobrych wspomnień w Krainie Dinozaurów.

Prezes Anna Golec odwiedziła w tym pięknym przedświątecznym okresie wszystkie gminy należące do LGD Kraina Dinozaurów. Brała udział w sesjach Rad Gminnych -  30.11. 2022 – gmina Zębowice 14.12.2022 – Gmina Chrząstowice i Gmina Dobrodzień  19.12.2022 – Gmina Turawa, Gmina Ozimek, Gmina Zawadzkie, Gmina Kolonowskie.

Pani prezes przedstawiła w bardzo krótki sposób działalność LGD , podziękowała za długoletnią - 16 letnią współpracę a także przestawiła  nową perspektywę Leadera w przyszłym okresie programowania.  

Wszystkim Radnym gminnym , sołtysom, burmistrzom, wójtom oraz wszystkim pracownikom gmin złożyła życzenia siły i wytrwałości w realizacji celów, sukcesów zawodowych, powodzenia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.  Pierniczki w kształcie dinozaurów oraz herbatka z Krainy Dinozaurów  były formą małego gadżetu promującego Lokalna Grupę Działania Krainę Dinozaurów którymi obdarowane zostały wszystkie gminy członkowskie LGD

Autor: Administrator
Utworzono: 21-12-2022

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi