PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie i JuraPark

Informacje ogólne

Na terenie Krasiejowa około 225 milionów lat temu były bagniste tereny położone nad brzegiem wielkiego jeziora, sięgającego po Olsztyn na północy i Francję na zachodzie. Musiało się tu również znajdować ujście rzeki. Obszar ten był najprawdopodobniej porośnięty przez kilkumetrowe skrzypy, paprocie drzewiaste i nasienne, rośliny szpilkowe oraz słodkowodne glony – ramienice. Między nimi napotkać można było dwumetrowe płazy – Metopozaura oraz przypominające krokodyle Fitozaury.

 

Żyli tu także ich bliscy krewniacy – Aetozaura, których ciało pokryte było prawie w całości pancerzem z płyt kostnych. W miejscach mniej wilgotnych żyły smukłe, kroczące na dwóch nogach przodki krokodyli i pierwszych dinozaurów. W wodach jeziora, prócz licznych zwierząt bezkręgowych (małży, ślimaków, małżoraczków), występowały ryby dwudyszne i ganiodowe.

 

W ostatnich latach na terenie kopalni iłów w Krasiejowie odnaleziono skamieniałe kości zwierząt.

Jak dotąd w Polsce w ogóle nie odnaleziono kości dinozaurów, a jedynie ich tropy.

 

W trakcie badań paleontologicznych odkryto wiele interesujący skamieniałych szczątków kostnych, które występują w dwóch warstwach. W jednej występują głównie szczątki zwierząt wodnych takich jak Fitozaura i Metopozaura. W drugiej występują głównie kości zwierząt lądowych. W pokładzie tym odnaleziono kości miednicy i kręgi, które należały najprawdopodobniej do dinozaura, któremu nadano nazwę Silesaurus Opolensis, co znaczy „śląski jaszczur z Opola”. Jest to najstarszy roślinożerny przedstawiciel linii genealogicznej dinozaurów i najstarszy pradinozaur w Europie.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej JuraParku w Krasiejowie: www.juraparkkrasiejow.pl/

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2012-09-25

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi