PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Władze

Informacje ogólne | Pliki do pobrania
Zarząd:
Anna Golec – Prezes
Karina Mrozek - Wiceprezes
Roża Koźlik – Sekretarz
Agnieszka Hurnik– Skarbnik
Grzegorz Hajduk – Członek
Krzysztof Koźlik – Członek
Gerard Wons - Członek

Komisja Rewizyjna:
Marek Wittek – Przewodniczący
Beata Kubiciel – Członek
Teresa Juros – Członek

 

Organ decyzyjny - Rada:

 1. Iwona Frasek – Przewodnicząca
 2. Joanna Bachłaj
 3. Wioletta Delengowska
 4. Danuta Kampa
 5. Robert Kobus
 6. Anna Kurc
 7. Marek Matuszczak
 8. Anna Szaton-Mrowiec
 9. Katarzyna Szewczyk
 10. Iwona Wajrach
 11. Teresa Warzecha
 12. Iwona Wiercińska
 13. Joachim Wloczyk
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2022-07-14

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi