PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Warsztaty i zajęcia w Krainie Dinozaurów

Informacje ogólne

Warsztaty:
1. Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej: - Nadleśnictwo Zawadzkie
https://zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna#.YS52I44zZ1s


Obiekty edukacyjne:

 • Izba Leśno-Przyrodnicza przy siedzibie Nadleśnictwa
 • Ogród Edukacyjno-Przyrodniczy im. Jana Pawła II
 • Leśna Izba Papieska w biurowcu Nadleśnictwa
 • Leśne Arboretum przy Leśniczówce Jaźwin
 • Izba Przyrodniczo-Leśna przy Leśniczówce Jaźwin
 • Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w Leśnictwie Dębie
 • Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna „Nad Małą Panwią" w Leśnictwie Rytwiny
 • Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy „Malepartus" w Leśnictwie Dębie
 • Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Świerkle" w Leśnictwie Świerkle
 • Ścieżka edukacyjna „Szkółka Leśna" w Leśnictwie Kielcza
 • Izba Geologiczna – Kielcza Leśnictwo Mosty

 

2. Eko –Przystanek w Spóroku - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
http://www.sporok.pl/wp-content/uploads/2018/08/ulotka-Lesne-centrum-edukacyjne.pdf

 

3. Giprol – Gospodarstwo innego wymiaru – Staniszcze Małe – Iwona Pietruszka
https://www.giprol.pl/

 

3. "Jabłoniowy sad'' – Szczedrzyk- Iwona Frasek
https://www.ekozagroda.pl/

 

5. „Uroczysko” - Dylaki - Iwona Wajrach - Plenery plastyczne, warsztaty zielarskie,
http://www.teraz-wies.pl/agroturystyka/agroturysyka-uroczysko.html

 

6. Gospodarstwo agroturystyczne - Teresa Warzecha – Radawie - warsztaty "Od mleka do sera"
http://www.agroturystyka-warzecha.pl/

 

7. Młyn wodny w Dębskiej Kuźni – Teresa Wurst
https://www.krainadinozaurow.pl/pl/mlyn-wodny-dawniej-i-dzis,n,1192.html8. Gospodarstwo agroturystyczne – Regina Klyszcz - Praca ludzi i koni w polu dawnej
https://www.krainadinozaurow.pl/pl/praca-ludzi-i-koni-w-polu-starymi-maszynami-i-narzedziami,n,1194.html

 


Wszystkie informacje o atrakcjach oraz przygotowanie indywidualnej oferty pobytowej dla grupy osób pod wskazanym adresem:
Stowarzyszenie Lokalna Działania „Kraina Dinozaurów”
www.krainadinozaurow.pl oraz www.turystukaopolskie.pl
ul. Słowackiego 18 46-040 Ozimek
e-mail: krainadino@onet.eu
Tel/fax. 0774651213 oraz 605 052 777 

Autor: Administrator
Utworzono: 2021-11-09
Zmodyfikowano: 2021-11-09

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi