PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Trasy rowerowe

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

Atrakcją łączącą wszystkie gminy LGD Kraina Dinozaurów jest gęsta sieć ścieżek rowerowych Trasy Rowerowe Doliny Małej Panwi. Ścieżki rowerowe prowadzą przez poszczególne miejscowości terenu LGD oraz przecinają gęsto kompleks Lasów Stobrawsko-Turawskich porastających obszar Krainy Dinozaurów.

Pliki do pobrania

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2021-09-26

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi