PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Swoje chwalimy

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony z produktami certyfikowanymi. Zobacz więcej

 

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” zrealizowała projekt pod nazwą: „Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.


To innowacyjne w swojej skali przedsięwzięcie w roku 2018 dotyczy podmiotów w z terenu gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.
Celem projektu było stworzenie systemu znaku jakości dla produktów, usług i wydarzeń obszaru LGD "Kraina Dinozaurów", co jest związane ze wsparciem promocji oraz wyróżnieniem znakiem jakości „Swoje chwalimy!” produktów, usług i wydarzeń, które nawiązują do specyfiki obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. Proces tej certyfikacji składa się z kilku etapów, które określają szczegółowo dokumenty, wśród nich: regulamin przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”, formularze zgłoszenia produktów, usług i wydarzeń, zasady certyfikacji.


Projekt sfinansowany z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 LEADER za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’. Jest on dla podmiotów nieodpłatny –składający się z serwisu internetowego bazy - http://swojechwalimy.pl/, połączonej z mapą obszaru – z wprowadzonymi rozszerzonymi danymi o swojej działalności (nieodpłatnie).
Tylko podmioty ujęte w bazie mogą uczestniczyć w konkursie przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”, a w konsekwencji – mogą korzystać z działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez RLGD „Opolszczyzna”.

Wystąpienie o przyznanie znaku jakości wiąże się też ze złożeniem formularza, w którym należy opisać zgłaszany do konkursu produkt, usługę lub wydarzenie.

 

Co można zyskać na publikacji w bazie?
• wyróżnienie swojego produktu, usługi, wydarzenia
• dotarcie z informacją o swojej działalności do coraz szerszej grupy odbiorców
• uczestnictwo w promocji sieci produktów, usług i wydarzeń obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”
• umocnienie własnej marki na rynku
stałą informację i promocję o produkcie, usłudze, wydarzeniu za 0 zł! (do 5 lat)


Podmioty ujęte w bazie będą mogły ubiegać się o przyznanie certyfikatu znaku jakości „Swoje chwalimy!” w kategoriach:
1. produkt turystyczny
2. usługa turystyczna, 
3. produkt kulinarny
4. usługa kulinarna, 
5. produkt rękodzielniczy
6. usługa rękodzielnicza, 
7. produkt artystyczny
8. usługa artystyczna, 
9. produkt kulturalny,
10. usługa kulturalna, 
11. wydarzenie.


Jaki produkt/usługę wydarzenie certyfikować?
- są tworzone, wytwarzane, organizowane na obszarze;
- są związane i identyfikowane z obszarem;
- kojarzą się z obszarem i miejscem w jakim są wytwarzane;
- promują lub mogą promować obszar, w którym powstały, są wytwarzane, prowadzone lub realizowane;
- są inspirowane lokalną historią, dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym;
- są wytwarzane w niemasowy sposób z surowców pochodzących co najmniej w 50% z obszaru (dotyczy tylko kategorii produktów) 
- są wytwarzane zgodnie ze zrównoważonym rozwojem (zrównoważony rozwój – sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem. Definicja zgodna z UNDP (Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) 
- wyróżniają się pozytywnie na tle konkurencji (cechuje je wyjątkowość, rozpoznawalność i wysoka jakość);
- są ogólnie dostępne (przy czym pojęcie to oznacza: dostępność do produktu, usługi, wydarzenia dla każdego zainteresowanego, bez formalnych ograniczeń; w przypadku wydarzeń – udział w nich musi być nieodpłatny dla potencjalnych odbiorców). 


Zachęcamy do kontaktu z
- biurem RLGD „Opolszczyzna”: tel. 535 380 010, e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl
- biurem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ tel. 774651213 e-mail: krainadino@onet.eu 

Autor: Administrator
Utworzono: 2019-05-02
Zmodyfikowano: 2020-03-06

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi