PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Spływ doliną Małej Panwi

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

Mała Panew, nazywana coraz częściej „Opolską Amazonką” co malownicza rzeka przecinająca swą wstęga obszar LGD Kraina Dinozaurów. Jest to ciek w większości nieuregulowany, który zachował wiele swych pierwotnych cech. Gęsto porośnięte, wysokie brzegi, liczne zakola i naturalne przeszkody w postaci konarów przewróconych drzew i kamieni - wszystkie te utrudnienia dla żeglugi są prawdziwą atrakcją dla korzystających z organizowanych na niej spływach. Doświadczeni kajakarze twierdzą, że Mała Panew posiada pewne cechy rzeki górskiej, co jest prawdziwym ewenementem na terenach takich jak Równinie Opolskiej.

Spływy kajakowe „Opolską Amazonką” cieszą cię coraz większą popularnością od około 10 lat, kiedy wskutek silnych nacisków proekologicznych oczyściła się rzeka Mała Panew. Od tego czasu rozwija się infrastruktura turystyczna wokół rzeki. Gospodarstwa agroturystyczne i prywatni przedsiębiorcy w swojej ofercie umieścili wynajem kajaków; powstały umowne odcinki spływów i naturalne miejsca pokonywania przeszkód. Obecnie gminy Kolonowskie, Zawadzkie i Ozimek realizują wspólny projekt, który zakłada budowę stanic kajakowych i miejsc przepraw z prawdziwego zdarzenia.

 

Wymarzonym sposobem na zapoznanie się z walorami Małej Panwi jest spływ kajakiem jedną z czterech tras:
A. Krupski Młyn – Zawadzkie: trasa trudna z dużą ilością przeszkód. Wymaga dobrej sprawności fizycznej. Czas trwania ok. 5-6 godzin (16 km).
B. Zawadzkie – Kolonowskie: trasa bardzo malownicza. W całości przebiega przez tereny leśne. Dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń. Czas trwania ok. 4,5 – 5 godzin (12 km).
C. Kolonowskie – Ozimek: trasa łatwa i przyjemna, ale z wieloma progami, wymagającymi przenoszenia kajaków. Rzeka na tym odcinku jest częściowo regulowana. Czas trwania ok. 3,5 – 4 godziny (15 km).
D. Ozimek – Turawa: trasa łatwa, ale wymagająca od kajakarzy wysiłku – spodziewać się można wiatru, powodującego fale. Czas trwania 3 – 6 godzin (w zależności od siły wiatru) (12 km).

 

Spływy kajakowe są również okazją do organizowania różnego rodzaju spotkań integracyjnych, firmowych. Co roku LGD „Kraina Dinozaurów” organizują spływ kajakowy dla mieszkańców gmin należących do LGD . W trakcie tego spływu promowane są walory przyrodnicze Doliny Małej Panwi a uczestnicy mają możliwość zapoznania się z działalnością LGD. Przeprowadzane są również konkursy dotyczące znajomości regionu i jego atrakcji turystycznych.  

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2014-10-02

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi