PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Raport z badania ewaluacyjnego LSR

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badania ewaluacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju Grupy Działania "Kraina Dinozaurów".

Z uwagi na dużą liczbę stron (100), raport został udostępniony poniżej w formie pliku do pobrania.

Zamieszczamy także raport podsumowujący przeprowadzoną analizę aktualnych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych obszaru działania LGD „Kraina Dinozaurów” w kontekście prac przygotowawczych do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022.
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2014-01-25
Zmodyfikowano: 2014-12-11

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi