PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Questy

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

W ,,Krainie Dinozaurów'' powstały już 4 questy - promujące atrakcje turystyczne tego obszaru.
1. Gra "Morawsko-polskie ścieżki tradycji i poznania"
2. Gra komputerowa  "Geoskarby"
3. Gra terenowa "Gumisie w Spórackiej Dolinie"
4. Quest "Cztery Żywioły" - Staniszcze Małe
5. Quest "Poznaj naszą okolicę - poznaj nasze Rzędowice" - Rzędowice
6. Quest "Poszukiwanie zaginionego dinozaura"
7. Quest "Ścieżkami historii Starej i Nowej Bzinicy"

Autor: Administrator
Utworzono: 2014-06-23
Zmodyfikowano: 2020-07-09

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi