PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Projekty Współpracy

Informacje ogólne

Projekty współpracy:

1. „Muzyka łączy Regiony” (czytaj więcej)

2. „Morawsko – Polskie ścieżki tradycji i poznania” (czytaj więcej)

3. „Opolskie szlakiem LGD” (czytaj więcej)

4. „Opolskie skarby geologiczne” (czytaj więcej)

5. „Wirtualne zwiedzanie lokalnych obszarów turystycznych” (czytaj więcej)

6. „Odkryj nasze tajemnice” (czytaj więcej)

7. „Promujemy razem Rýmařovsko i Krainę Dinozaurów” (czytaj więcej)

8. „Dobre bo lokalne” (czytaj więcej)

9. „Od dziedzictwa do bogactwa” (czytaj więcej)

10. "Za wrażeniami naszych regionów" (czytaj więcej)

11. "Współpraca bez granic" (czytaj więcej)

Autor: Administrator
Utworzono: 2019-07-23
Zmodyfikowano: 2021-12-14

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi