PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Pozostałe projekty

Informacje ogólne

Projekty realizowane przez LGD "Kraina Dinozaurów"

1)  Mobilna Edukacja Ekologiczna (czytaj więcej)

2) XX lecie Opolskiego Programu Odnowy Wsi (czytaj więcej)

3) Aleją Opolskich Gwiazd Europy (czytaj wiecej)

4) Opolskie ze smakiem - kulinarna przygoda rowerowa (czytaj więcej)

5) Bogactwo Lasów (czytaj więcej)

6) Moc Leadera (czytaj więcej)

Autor: Administrator
Utworzono: 2019-11-20
Zmodyfikowano: 2021-11-09

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi