PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach

Informacje ogólne

Ogłoszenie o naborze nr 7/2022 - dot. przedsięwzięcia 1.4.2 poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD - pobierz

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2022 - dot. przedsięwzięcia 2.3.6. - organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD (projekt grantowy) - pobierz

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2022 - dot.  przedsięwzięcia 1.4.1 - prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu (operacja własna) - pobierz

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022 - dot. przedsięwzięcia prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu - pobierz

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne - pobierz

 

Ogłoszenie nr 2/2022 - dot. przedsięwzięcia 1.3.1 premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD - pobierz

 

Ogłoszenie nr 1/2022 na otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego p.n. ”Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne itp.” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie  - pobierz

 

Ogłoszenie nr 5/2021 - dot. przedsięwzięcia 1.4.2 poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 4/2021 - dot. przedsięwzięcia 1.3.2 - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 3/2021 - dot. przedsięwzięcia 2.3.5 – Organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD - nformacja o zamiarze realizacji przez operacji własnej - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 2/2021 - dot. przedsięwzięcia 2.3.2 – Opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 1/2021 - dot. przedsięwzięcia 2.2.2 - Renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych (03.12.2020) – Pobierz
 

Ogłoszenie nr 3/2020 - dot. przedsięwzięcia 1.3.1 - premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególnościzwiązanej z produktemlokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (26.08.2020r.) - pobierz

 

Ogłoszenie nr 2/2020 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 - Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne (16.07.2020r.) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 1/2020 - dot. przedsięwzięcia 1.3.2 - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja)(11.05.2020) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 15/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.1.2 - Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD - Pobierz 

 

Ogłoszenie nr 14/2019 - dot. przedsięwzięcia 2.1.5 - Organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska 

 

Ogłoszenie nr 13/2019 - dot. przedsięwzięcia 2.3.5 - Organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD (13.09.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 12/2019 - dot. przedsięwzięcia 2.3.3 - Uruchomienie punktów kolportażu materiałów informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej opracowanej dla LGD (13.09.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 11/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.4.2 - Poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno- sportowych na obszarze LGD (13.09.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 10/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.1.1 - Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD (13.09.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 9/2019 - dot. przedsięwzięcia 2.1.5 LSR - Organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska (16.07.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 8/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.3.1 LSR - Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (16.07.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 7/2019 - dot. przedsięwzięcia 2.2.2 - Renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych (10.05.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 6/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.1.5 LSR - Podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia) (10.05.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 5/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 LSR - Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne (10.05.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 4/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.3.2 LSR Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja) (22.02.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 3/2019 - dot. przedsięwzięcia 2.1.4 LSR organizacja cykli spotkań i warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców (w tym zdefiniowanych grup defaworyzowanych, niepełnosprawnych i seniorów) (05.02.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 2/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.2.3 LSR utworzenie koszyka produktów lokalnych z Krainy Dinozaurów (05.02.2019) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 1/2019 - dot. przedsięwzięcia 1.2.2 LSR stworzenie pakietu usług i wprowadzenie systemu bonów zniżkowych/ karnetów (05.05.2019) - Pobierz
 


Ogłoszenie nr 16/2018 - dot. przedsięwzięcia 1.1.4 Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne (28.12.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 15/2018 - dot. przedsięwzięcia 1.1.2 Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD (19.11.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 14/2018 - dot. przedsięwzięcia 1.4.1 LSR prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu (29.08.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 12/2018 - dot. przedsięwzięcia 2.3.2 opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej (09.08.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 11/2018 - dot. przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD (30.05.2018)- Pobierz
 

Ogłoszenie nr 10/2018 - dot. przedsięwzięcia 2.2.3 LSR publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego (30.05.2018) - Pobierz
 


Ogłoszenie nr 9/2018 - dot. przedsięwzięcie 2.1.3 LSR - udzielenie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo – księgowej, organizacyjnej, prawnej) (18.04.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 7/2018 - dot. przedsięwzięcia 1.4.1 LSR – prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska (18.04.2018) - Pobierz

 


Ogłoszenie nr 6/2018 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 - oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD (2.5.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 8/2018 dot. przedsięwzięcia 1.1.6 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, nasadzenia roślin stałych charakterystycznych dla obszaru LGD) (2.5.2018) - Pobierz
 


Ogłoszenie nr 3/2018 dot. przedsięwzięcia 1.4.1 LSR - prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu (1.3.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 4/2018 dot. przedsięwzięcia 2.2.3 LSR - publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego (1.3.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 5/2018 dot. przedsięwzięcia 2.1.3 LSR - udzielenie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo – księgowej, organizacyjnej, prawnej) (1.3.2018) - Pobierz
 


Ogłoszenie nr 1/2018 dot. przedsięwzięcia 1.3.1 LSR - premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności związanej z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (2.1.2018) - Pobierz
 

Ogłoszenie nr 2/2018 dot. przedsięwzięcia 1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół) (2.1.2018) - Pobierz
 Ogłoszenie nr 10/2017 dot. przedsięwzięcia 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (02.010.2017) - Pobierz

 Ogłoszenie nr 7/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 - oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD (8.08.2017) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 8/2017 dot. przedsięwzięcia 1.4.2. - poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD (8.08.2017) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 9/2017 dot. przedsięwzięcia 1.2.1. - stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD (8.08.2017) - Pobierz

 


 

Ogłoszenie nr 1/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.1 - budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD (9.12.2016) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 2/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.3 - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne (9.12.2016) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 3/2017 dot. przedsięwzięcia 2.3.6 - organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD (15.12.2016) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 4/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół) (25.02.2017) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 5/2017 dot. przedsięwzięcia 1.4.2 - poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD (25.02.2017) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 6/2017 dot. przedsięwzięcia 2.2.2 -  renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych (25.02.2017) - Pobierz

 
Ogłoszenie nr 1/2016 dot. przedsięwzięcia 1.3.1 LSR - premie na założenie działalności gospodarczej (28.10.2016) - Pobierz

 

Ogłoszenie nr 2/2016 dot. przedsięwzięcia 1.3.2 realizacja inwestycji w istniejących firmach (28.10.2016) - Pobierz

Autor: Administrator
Utworzono: 2016-10-28
Zmodyfikowano: 2022-11-07

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi