PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

O Stowarzyszeniu

Informacje ogólne

LGD Kraina Dinozaurów to stowarzyszenie, które wyłoniło się w 2008 roku z Fundacji o tej samej nazwie, w celu realizacji zadań w ramach programu LEADER. Początki działań Krainy Dinozaurów to rok 2005, kiedy znaleziska paleontologiczne w Krasiejowie zainspirowały do współpracy dwie założycielskie gminy: Kolonowskie i Ozimek. Obszarowo Kraina Dinozaurów obecnie obejmuje 7 gmin województwa opolskiego, z trzech powiatów. Są to poza wymienionymi: Chrząstowice, Dobrodzień, Turawa, Zawadzkie i Zębowice. Sektor gospodarczy w stowarzyszeniu reprezentuje 38 podmiotów a społeczny 30, zrzeszamy też 27 osób fizycznych i 3 instytucje kultury.

 

 Mapa Krainy Dinozaurów

Ludność - 71 tysięcy mieszkańców, Powierzchnia – 804,77 km2

 

Teren Krainy Dinozaurów położony jest w województwie opolskim na Równinie Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej i w całości położony jest w zlewni rzeki Małej Panwi i jej dopływów. Zgodnie z zawartą Lokalnej Strategii Działania wizją chcemy aby teren LGD był dobrym miejscem do życia i rozwijania gospodarki. Jego wioski zachowały swój unikalny charakter i estetykę, rozwijały atrakcje i produkty lokalne. Pragniemy, aby mieszkańcy zachowali kultywowane tu od lat tradycje i dziedzictwo. Patrząc na otwartość, gościnność i przedsiębiorczość lokalnej ludności chcemy, aby nasz obszar rozwijał się wykorzystując specyficzne zasoby, takie jak odkrycia paleontologiczne, ścieżki rowerowe, szlaki: kajakowy i hutniczy, atrakcje przyrodnicze i kulturowe, lokalną kuchnię i produkty. Priorytetem LGD jest bowiem wykorzystanie posiadanych walorów turystyczno – rekreacyjnych obszarów, a w szczególności odkrycia paleontologicznego na skalę światową – do stworzenia możliwości rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnej społeczności wiejskiej i pobudzenia inicjatyw społeczno – gospodarczych.

 

Siedzibą naszego stowarzyszenia jest Ozimek,  gdzie również funkcjonuje biuro (adres i numery telefonów  w dziale kontakt).

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2016-01-28

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi