PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

O Krainie Dinozaurów

Informacje ogólne

Jest takie miejsce, wyjątkowe miejsce gdzie:

· znajdziesz spokój i wytchnienie (gospodarstwa agroturystyczne, Jeziora Turawskie, rzekę Mała Panew)
· poznasz sekrety wiosek (wytwarzanie produktów lokalnych, specjały kulinarne, zwierzęta w gospodarstwach)
· zdobędziesz przyjaciół (gry terenowe, spływy kajakowe, rajdy rowerowe)
· pokochasz naturę (bogactwo lasów, grzyby i runo leśne, zwierzęta, ekologiczne zakątki)
· dowiesz się wielu ciekawostek (wykopaliska paleontologiczne z Jura Parkiem, muzea, izby regionalne, obiekty sakralne)
· poznasz ciekawych ludzi (artyści ludowi, społecznicy, zespoły ludowe)

miejsce to - ,,Kraina Dinozaurów’’ – obszar 7 gmin należących do LGD „Kraina Dinozaurów” (Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice).

Nazwa Lokalnej Grupy Działania została powiązana z odkryciami paleontologicznymi w trakcie których w dawnej kopalni gliny w Krasiejowie odkryto unikatowe skamieniałości szczątków kostnych zwierząt wodnych oraz odkryto kości zwierząt lądowych, w tym Silesaurusa Opolensis, czyli „śląskiego jaszczura z Opola” - najstarszego roślinożernego przedstawiciela linii genealogicznej dinozaurów i najstarszego pradinozaura w Europie.

 

Przez obszar Krainy przepływa Rzeka Mała Panew, która ze względu na swój wyjątkowy bieg nazywana jest „Opolską Amazonką”. Spływ Małą Panwią to niesamowita przygoda dla każdego. Ponadto znajduje się tutaj kompleks Jezior Turawskich na który składają się Jezioro Duże, Średnie, Małe i Srebrne oraz liczne powyrobiskowe jeziorka i stawy. Mniejsze akweny to raj dla amatorów wodnych kąpieli oraz wędkarzy. Duże Jezioro to atrakcja dla fanów sportów wodnych takich jak żeglarstwo i kajakarstwo.

 

Teren siedmiu gmin „Krainy Dinozaurów” połączony jest gęstą siecią oznakowanych szlaków rowerowych. Prowadzą one zarówno po zacisznych duktach leśnych jak i przez wsie i miasteczka do największych atrakcji obszaru.

 

„Kraina Dinozaurów” ma bogate tradycje hutnicze. Tu w XIX wieku powstało wiele hut, a wokół nich rozbudowały się dzisiejsze miasta: Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek.

 

W tym ostatnim podziwiać można najstarszy wiszący most żelazny w Europie.

 

Niemal połowę terenu „Krainy Dinozaurów” pokrywają piękne lasy, bogate w chronione gatunki roślin i zwierząt. Piękno przyrody można tu podziwiać wędrując po użytkach ekologicznych i kompleksach roślin chronionych, podczas każdego spaceru można natrafić na zwierzynę leśną.

 

Obszar Krainy Dinozaurów jest obszarem różnorodnym kulturowo – tak jak cały region Opolszczyzny. Różnorodność ta jest wynikiem skomplikowanej historii regionu, w tym w szczególności zmian w przynależności państwowej, konsekwencji konfliktów zbrojnych oraz kulturowych wpływów polskich, niemieckich i czeskich. Potencjał kulturowy obszaru jest obecnie utrwaloną mieszanką różnorodnego dziedzictwa kulturowego, różnych obyczajów, zwyczajów i odmiennych tradycji (polskich, niemieckich i czeskich). Są to w szczególności elementy folkloru i twórczości ludowej, lokalne tradycje, a także specjały kuchni regionalnej. Żyją tam ze sobą w zgodzie reprezentanci różnych wyznań i kultur, a starsi ludzie z chęcią opowiadają legendy posługując się płynnie miejscową gwarą.

 

Na terenie LGD powstało wiele izb regionalnych, które stworzyli sami mieszkańcy, pasjonaci historii, pragnący, aby cienie i blaski przeszłości nie zostały zapomniane.Historia „Krainy Dinozaurów” nieodłącznie wiąże się z życiem religijnym jej mieszkańców. Zwiedzić tu można zabytkowe kościoły i kaplice. Przy drogach stoją krzyże, z których każdy jest pamiątką wyjątkowych wydarzeń, a na cmentarzach można zadumać się nad grobami powstańców śląskich, poległych w czasie wojen światowych czy też znanej w całym kraju Karolinki.

 

W Krainie Dinozaurów działa wielu społeczników, którzy podejmują pracę na rzecz innych osób oraz swojego najbliższego otoczenia. Swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne oraz realizują oddolne działania, akcje oraz przedsięwzięcia społeczne.

Autor: Administrator
Utworzono: 2021-04-02
Zmodyfikowano: 2021-04-02

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi