PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Nasi członkowie - Osoby fizyczne

Informacje ogólne

Członkowie LGD Kraina Dinozaurów – osoby fizyczne:

 1. Anna Golec
 2. Karina Mrozek
 3. Monika Posyniak- Witek
 4. Grażyna Pytel
 5. Arkadiusz Sykoś
 6. Anna Szaton
 7. Róża Wieczorek
 8. Lidia Fronia
 9. Daniel Garcorz
 10. Rajmund Lichota
 11. Andrzej Staś
 12. Joanna Bachłaj
 13. Witold Strycharz
 14. Elżbieta Skrzypczyk
 15. Gerhard Wons
 16. Wioletta Delengowska
 17. Barbara Woźniak
 18. Zofia Domańska-Kryczka
 19. Marlena Miernik
 20. Robert Kobus
 21. Wiktoria Pryszcz
 22. Bartłomiej Mielnik
 23. Magdalena Stępień
 24. Tomasz Stępień
 25. Mateusz Szczygielski
 26. Helena Rogacka
 27. Marek Wittek
 28. Małgorzata Tarara
 29. Bartłomiej Kita
 30. Róża Koźlik
 31. Patrycja Lewandowska
 32. Bartosz Lewandowski
Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2021-01-08

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi