PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Misja i Wizja

Informacje ogólne

Wizja Krainy Dinozaurów:

Jest to dobre miejsce do życia i rozwijania gospodarki. Wioski maja

swój charakter, atrakcje, produkty lokalne, są estetyczne.

Mieszkańcy dbają o tradycje i lokalne dziedzictwo. Ludzie są

gościnni, zintegrowani, aktywni, przedsiębiorczy, otwarci na

turystów.

Jest to obszar z rozwiniętą turystyka, ze specyficznymi atrakcjami i

produktami: (Dinopark, szlak kajakowy, szlak hutniczy), z rozwinięta

baza gastronomiczno-noclegowa oraz dobra infrastruktura

komunikacyjna i techniczna.Misja Krainy Dinozaurów:

Stowarzyszenie Kraina Dinozaurów działa na rzecz

rozwoju lokalnej aktywności społecznej z

zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2009-09-14

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi