PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Lokalni Przewodnicy Turystyczni Krainy Dinozaurów

Informacje ogólne | Galeria zdjęć

W dniu 28 maja 2020 r. LGD "Kraina Dinozaurów" podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej p.t. Lokalni Przewodnicy Turystyczni "Krainy Dinozaurów" mająca na celu wsparcie rozwoju oferty turystycznej obszaru  LGD "Kraina Dinozaurów" dzięki przeszkoleniu lokalnych przewodników turystycznych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efektem operacji będzie organizacja 18 szkoleń oraz przeszkolenie 20 osób.

 

 

 

 

Programy szkoleń w ramach projektu pt. "Lokalni Przwodnicy Turystyczni w Krainie Dinozaurów" (czytaj więcej)

 

Lokalni Przewodnicy Turystyczni (czytaj więcej)

Autor: Administrator
Utworzono: 2020-07-15
Zmodyfikowano: 2021-01-05

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi