PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Kontakt

 

Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów"
 
Biuro:
ul. J.Słowackiego 18,
46-040 Ozimek
 
e-mail: krainadino@onet.eu
 
tel. kontaktowy / fax:
tel. +48 77 465 12 13
 
Numer konta bankowego
51 8907 1050 2004 3001 3211 0003
 
Biuro czynne:
Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:00 - 15:00
Autor: Administrator
Utworzono: 2011-12-19
Zmodyfikowano: 2019-01-18

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi