PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Konsultacje i doradztwo

Informacje ogólne

Konsultacje związane z naborami wniosków realizowane w ramach LSR odbywają się w Biurze Stowarzyszenia w Ozimku (ul. J. Słowackiego 18).


W ramach ogłoszonych naborów wniosków organizujemy dodatkowe dyżury w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych.


W trosce o Państwa czas i wygodę oraz w celu usprawnienia pracy związanej z konsultacjami prosimy o wcześniejsze zgłaszanie odpowiadających Państwu terminów i godzin konsultacji drogą mailową lub telefonicznie: tel.77/465-12-13 / 605052777, e-mail: krainadino@onet.eu


Informacje dotyczące LSR na lata 2014-2020 oraz harmonogram naborów wniosków organizowanych przez LGD można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:
ul. J.Słowackiego 18,
46-040 Ozimek


Biuro czynne:
Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:00 - 15:00
lub
na stronie www.krainadinozaurow.pl
lub
e-mail: krainadino@onet.eu
lub
tel. +48 77 465 12 13
tel. kom. 605052777
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2011-04-04
Zmodyfikowano: 2019-07-04

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi