PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Jeziora Turawskie

Informacje ogólne

Jeziora Turawskie: Duże, Średnie, Małe i Jezioro Srebrne oraz liczne powyrobiskowe jeziorka i liczne stawy. Jezioro Duże wybudowano w dolnym biegu Małej Panwi w latach 1933-1938. Jest to zbiornik retencyjny o powierzchni 22 km² i pojemności ponad 100 mln m3. Do jego budowy i umocnienia brzegów używano miejscowych surowców, w skutek czego powstały Jeziora Srebrne, Średnie i Małe. Ze względu na znaczne zróżnicowanie siedlisk akweny te obfitują w interesujące zbiorowiska roślinne, a także chronione oraz rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

W wodach zbiorników turawskich występują liczne gatunki ryb. Do najczęściej spotykanych należą m. in.: płoć, leszcz, sandacz, okoń, karp. Jeziora Turawskie są miejscem gniazdowania wielu ciekawych gatunków ptaków, takich jak: rybitwa białowąsa, pliszka cytrynowa, krwawodziób, kszyk, bączek, płaskonos i cyranka. Zbiornik też stanowi ważne miejsce odpoczynku i żerowania dla ptaków migrujących. Z tego względu został zaliczony do ostoi ptactwa wodnego o randze europejskiej. Latem w wodach Jeziora Srebrnego mona równie zauważyć słodkowodne meduzy.

Mniejsze jeziora: Średnie, Srebrne są intensywnie wykorzystywane przez amatorów wodnych kąpieli. Duży akwen to miejsce zarezerwowane dla żeglarstwa i wędkarzy ze względu na rozrost glonów latem.

 

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2009-09-14

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi