PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Imprezy cykliczne

Informacje ogólne

Imprezy cykliczne

 

 • Przegląd Twórczości Ludowej im. Zofii Czechowej w Kolonowskiem (styczeń)

 • Wodzenie niedźwiedzia, Babski Comber, Pogrzebanie basa (styczeń luty)

 • Konkursu kroszonkarskie ( Turawa, Ozimek, Kolonowskie, Chrząstowice)

 • Festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy ( kwiecień)

 • Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa (maj)

 • Noc świętojańska (czerwiec)

 • Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło” w Dobrodzieniu (czerwiec)

 • Zawody hipiczne w Szczedrzyku,

 • Malarsko –rzeźbiarskie Plenery Artystyczne w „Uroczysku” w Dylakach ( sierpień)

 • Pływanie na byle czym- Jeziora Turawskie (sierpień)

 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych

 • Festyny: Strażacki, Razem przez wieki, Pod Szumiącymi Dębami

 • Dni Zębowic, Dni Miasta Zawadzkie, Dni Dobrodzienia, Dni Ozimka

 • Zawody wędkarskie

 • Spływy Kajakowe Mała Panwia (czerwiec – wrzesień)

 • Dożynki wiejskie, gminne (wrzesień)

 • Śląska Biesiada Literacka w Zębowicach (październik)

 • Konkurs Gwary Śląskiej - Śląskie Beranie w Żędowicach

 • Imprezy sportowe Kolonowskiem, Zawadzkiem, Turawie

 • Zawody sikawek konnych w Szemrowicach

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2009-09-14

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi