PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Harmonogram

Informacje ogólne

 

Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

 

Lp.

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

Operacje

spełniające

warunki

przyznania

pomocy

dla działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

x

-

x

-

-

-

-

-

 

 

 

2.

Tworzenie i rozwój mikroprzed-

siębiorstw

 

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

x

-

-

-

-

-

 

 

 

3.

 

Odnowa i rozwój wsi

 

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

x

-

x

-

-

x

-

-

-

 

 

 

4.

 

Małe projekty

 

-

-

-

x

x

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

x

x

-

-

x

x

x

-

-

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2014-05-11

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi