PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

Statut LGD Kraina Dinozaurów (aktualizacja 23.02.2010) - pobierz

 

Załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju

Załącznik 1 -  Statut LGD Kraina Dinozaurów - pobierz

Załącznik 4 - Regulamin biura - pobierz

Załącznik 9 - Ankiety monitorujące na potrzeby monitorowania realizacji LSR:

a) Badanie poziomu wiedzy na temat działalności Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów - pobierz

b) Badanie poziomu poczucia więzi z miejscem zamieszkania na terenie LGD „Kraina Dinozaurów” - pobierz

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2012-10-29

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi