PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Bilans operacji i środków

Informacje ogólne

LICZBA MIESZKAŃCÓW

Krainy Dinozaurów:

70 636 (GUS grudzień 2006)

 

 

Kwota

Liczba projektów

Wartość pomocy

przedsięwzięcia LSR (III oś) – różni beneficjenci

R

 

 

 

830 000,00

8

100 000,00

P

1 500 000,00

5

300 000,00

O

4 363 776,00

9

500 000,00

M

1 500 000,00

60

25 000,00

Razem wdrażanie

8 193 776,00

 

wdrażanie projektów współpracy

211 908,00

3

funkcjonowanie LGD (IV oś) – beneficjent: LGD

umiejętności
i aktywizacja

2 048 444,00

648 444,00

10

50 000,00

biuro (do 15%)

1 400 000,00

 

 

RAZEM

 

10 454 128,00

 

liczba operacji:

95

 

R- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
P – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
O – Odnowa wsi
M – Male projekty

Autor: Administrator
Utworzono: 2009-09-14
Zmodyfikowano: 2012-10-29

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi