PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Ankiety

Informacje ogólne | Pliki do pobrania

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie krótkich ankiet i podzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami.
Pomoże nam to ocenić jakość i efektywność naszych kontaktów z Państwem.


1. Ankieta dotycząca udzielanego przez LGD doradztwa

 

https://goo.gl/forms/0Ojun6f7kJIwyZL33

 

2. Ankieta  dotycząca prowadzenia szkolenia

 

https://goo.gl/forms/WzhYEl9d3N89O4II3

 

3. Ankieta dla osób uczestniczących w działaniach /spotkaniach informacyjnych organizowanych przez LGD 

 

 https://goo.gl/forms/3gXZOtF0koxL9vdy2

 

4.      Ankieta Badanie poziomu wiedzy na temat LSR na lata 2014-2020 oraz działalności Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów"

 

https://goo.gl/forms/8z79EQSNJGRmpALm1

 


5. Ankieta monitorująca realizację LSR – dla beneficjentów (do pobrania poniżej)

 

Dziękujemy za udział w ankiecie.
Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres e-mailowy: krainadino@onet.eu
 

Autor: Administrator
Utworzono: 2016-10-14
Zmodyfikowano: 2021-01-08

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi