PROW 2014-2020 - logo UE PROW 2014-2020 - logo LGD PROW 2014-2020 - logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (RLKS-rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR na lata 2014-2020.

Archiwum aktualności

 1. Życzenia świąteczne (2022-12-23)
 2. Czas życzeń i dobrych wspomnień w Krainie Dinozaurów. (2022-12-21)
 3. Spotkanie dot. działalności Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów w 2022 roku. (2022-12-15)
 4. Informacja o posiedzeniu Rady LGD (2022-12-08)
 5. Lista rankingowa wraz z protokołem z naboru 6/2022 (2022-12-05)
 6. Walne Zebranie Członkow LGD Kraina Dinozaurów (2022-12-01)
 7. VI Gala Opolszczyzna Aktywna Społecznie (2022-11-30)
 8. Program Odnowy Wsi w województwie opolskim ma już 25 lat (2022-11-29)
 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Radawiu-Radawka (2022-11-24)
 10. Inicjatywa Działaj Lokalnie Kwiaty Łąki (2022-11-24)
 11. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok (2022-11-24)
 12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie (2022-11-24)
 13. Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni (2022-11-24)
 14. Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice (2022-11-24)
 15. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji (2022-11-24)
 16. Grupa Nieformalna Plażowicze (2022-11-24)
 17. Konkurs DL Opowiedz… (2022-11-22)
 18. Poczuj magie świąt i dołącz do drużyny Świętego Mikołaja! (2022-11-17)
 19. Informacja o posiedzeniu Rady LGD (2022-11-14)
 20. Informacja o realizacji operacji własnej nr 5/2022 (2022-11-14)
 21. SZANOWNI SOŁTYSI ORAZ LIDERZY LOKALNI (2022-11-10)
 22. Zapraszamy serdecznie (2022-11-09)
 23. Zapraszamy do Informacji Turystycznej w Ozimku (2022-11-09)
 24. Dobre bo Lokalne II (2022-11-09)
 25. Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. (2022-11-07)
 26. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2022 (2022-11-07)
 27. Szkolenie przed naborem nr 7/2022 (2022-11-07)
 28. Publikacja - Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów (2022-10-27)
 29. Projekt grantowy pn. Edukacja kluczem do wiedzy (2022-10-25)
 30. Webinarium Inwestuj w Opolskiem – pożyczki dla przedsiębiorców (2022-10-20)
 31. Edukacja kluczem do wiedzy kolejny grant w Krainie Dinozaurów (2022-10-18)
 32. Realizacja projektu współpracy - Sieć edukacyjnych gier terenowych i szlaków geocachingowych (2022-10-13)
 33. Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD nr 5/2022 z dnia 10.10.2022 r. (2022-10-10)
 34. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2022 o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego pn. Organizacja wydarzeń sportowo–rekreacyjnych. (2022-10-10)
 35. Notaka z Konferencji Bogactwo Sołectw Krainy Dinozaurów (2022-10-10)
 36. Ogłoszenie o naborze na Animatora w projekcie współpracy (2022-10-10)
 37. Rajd Rowerowy - Ściezkami Doliny Małej Panwi (2022-10-04)
 38. Mobilny Punkt Informacyjny w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (2022-10-03)
 39. Ewaluacja zewnętrzna (2022-09-28)
 40. Posiedzenie zespołu ds. opracowania LSR (2022-09-26)

Partnerzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi